Saturday, 9 June 2012

Rancangan Mengajar Landskap dan Nurseri Ting 4

                                                   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
LANDSKAP DAN NURSERI
TINGKATAN 4 & 5


MINGGU

TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF/KEMAHIRAN

HASIL YANG DIHASRATKAN

CATATAN

2&3

1.     Nurseri

1.1   Pengenalan

a. Jenis nurseri


Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

i.   menyatakan jenis perusahaan
     nurseri.
ii.  menyenaraikan struktur dalam
     nurseri.
iii. menyenaraikan faktor penting
     dalam pembinaan rumah
     tumbuhanDi akhir P&P pelajar akan dapat :

i.   menyatakan 3 daripada 5 faktor
     di dalam pemilihan tapak  nurseri
     dengan betul.
ii.  menyatakan 3 daripada 6 struktur
     asas yang perlu ada dalam
     nurseri bagi memudahkan
     pengurusan nurseri dengan betul
iii. Melakarkan 2 susunan struktur
     nurseri yang terdapat  di nurseri
     dengan betul.4

Tumbuhan Landskap:

a.     Pokok naungan dan pinggiran jalan.
b.     Tumbuhan renek


Di akhir pengajaran dan pembelajaran  murid dapat :
i.   menyebut sekurang-kurangnya
     satu nama pokok naungan dan
     pinggiran jalan, renek berbunga,
     dedaun mengikut  system tatanama
     binomial dengan bantuan guru,
ii.  menyebut nama saintifik pokok
     mengikut sistem tatanama binomial
     dengan bantuan guru.
iii. membezakan pokok naungan dan
     pinggiran jalan melalui ciri-ciri pokok
     tersebut.
iv. menyenaraikan sekurang-kurangnya
     5 kriteria pemilihan pokok naungan
     dan pinggiran jalan dalam landskap.
v.  menyenaraikan sekurang-kurangnya
     3 ciripokok renek dengan tepat.
vi. menyatakan sekurang-kurangnya 3
     fungsi pokok renek dengan betul.


Pelajar dapat :

i.   menyatakan pengelasan tumbuh-
     an hiasan dan landskap.
ii.  menyenaraikan beberapa contoh
     pokok naungan /pinggiran jalan
     dan renek.
iii. menyatakan ciri-ciri beberapa
     pokok naungan/pinggiran jalan/
     renek.
iv.  menyatakan fungsi pokok
     naungan / pinggiran jalan/renek.


5

c.  Tanaman penutup bumi
     dan rumput turf

d.  Pokok palma

Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :

i.    menyatakan secara lisan sekurang-
      kurangnya satu nama tanaman
      penutup bumi /rumput turf/ pokok
      palma mengikut sistem tatanama
      binomial dengan betul.
ii.   melakarkan sekurang-kurangnya
      satu jenis tanaman penutup bumi/
      rumput turf/ pokok palma secara
      ringkas dan mencirikannya.
iii.  melabelkan nama tanaman penutup
      bumi/ rumput turf/ pokok palma
      dengan betul tanpa bantuan guru.
iv.  menyenaraikan sekurang-kurangnya
      2 kegunaan tanaman penutup bumi
      / rumput turf/ pokok palma dalam
      landskap dengan betul


Pelajar dapat :

i.    menyatakan pengelasan tumbuh-
      an hiasan dan landskap

ii.   menyenarai beberapa contoh
      tanaman, ciri-ciri dan fungsi
      tanaman penutup bumi, rumput
      turf dan pokok palma.


6

e.  Tanaman hiasan dalaman

f.   Tanaman semusim

Di akhir pengajaran dan pembelajaran
murid dapat :

i.    menyatakan secara lisan satu nama
      tanaman hiasan dalaman / tanaman
      semusim.
ii.   melabelkan nama pokok hiasan
      dalaman/ semusim/ tanpa bantuan
      guru.
iii.  menyenaraikan sekurang-kurangnya
      2 kegunaan tanaman tersebut
      dengan betul.


Murid dapat :

i.    menyatakan pengelasan tumbuh-
      an hiasan dan landskap.

ii.   menyenaraikan beberapa contoh
      ciri-ciri dan fungsi tanaman
      hiasan dalaman dan semusim.


7

g.  Orkid

h.  Tumbuhan memanjat dan
     menjalar

Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
i.    menamakan sekurang-kurangnya 3
      nama pokok yang terdiri dari orkid /
     tumbuhan memanjat / menjalar .
ii.  menyenaraikan sekurang-kurangnya
     2 ciri orkid / tumbuhan menjalar /
     memanjat  dengan tepat.

iii. menyenaraikan sekurang-kurangnya
     2 kegunaan orkid / tumbuhan
     Memanjat / menjalar dengan betul.
iii. membuat lakaran sama ada orkid /
     tumbuhan memanjat / menjalar
     tanpa bantuan guru.


Murid akan dapat :

i.  menyatakan pengelasan tumbuhan
    hiasan dan landskap.

ii.  menyenaraikan beberapa contoh
     ciri-ciri dan fungsi orkid dan
     tumbuhan menjalar dan memanjat


8

k.     Kaktus / Tumbuhan Lendair
l.      Tumbuhan-tumbuhan lain

Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat :

i.    menyatakan sekurang-kurangnya
     satu nama kaktus / tumbuhan lendair
     / tumbuhan lain.
ii.  menyebut nama saintifik tumbuhan
     mengikut sistem tatanama binomial
     dengan bantuan guru.
iii. membezakan kaktus / tumbuhan
     lendair / tumbuhan lain melalui ciri-
     ciri tumbuhan tersebut.

Murid akan dapat :

i.  menyatakan pengelasan tumbuhan
    hiasan dan landskap.

ii. menyenaraikan beberapa contoh
    tumbuhan, ciri-ciri dan fungsi
    tumbuhan.


9 & 10

MODUL 3

Pembiakan tumbuhan secara seks

·         Biji benih halus
·         Biji benih besar

Selepas mengikut modul ini murid
dapat :

i.   menyatakan kelebihan dan kekurang
     -an pembiakan seks.
ii.  melakukan rawatan biji benih
iii. melakukan pembiakan tumbuhan
     menggunakan biji benih dengan
     teknik yang betul.
iv. melakukan penjagaan anak benih di
     tapak semaian.
v.  menjalankan kerja pemindahan anak
     benih ke bekas tanaman mengikut
     prosedur.


Di akhir tajuk ini pelajar akan dapat :

i.   melakukan penyemaian dan
     percambahan biji benih halus
     dan besar mengikut prosedur.

ii.  menyediakan medium dan bekas
     semaian.
Sumber P&P:
a.     Carta bergambar
b.     Benda Maujud
c.     Manual Kompetensi
Menyediakan bekas semaian berukuran minimum 25cm x 35cm..
Tugasan dinilai berdasarkan :
  • Penyediaan medium semaian
  • Menggaul biji benih dengan pasir halus
  • PenyemaianPelajar menyediakan tapak untuk mengubah anak benih.


11

MODUL 4

Pembiakan tumbuhan secara aseks.

a.       Pembiakan tumbuhan secara keratan batang

·         jenis keratan batang
·         medium penyemaian
·         menyemai keratan


Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

a.  melakukan pembiakan tumbuhan
     hiasan melalui keratan
b.  menjalankan kerja penjagaan di
     tapak semaian.
c.  Mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     dengan teknik yang betul.


Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid akan dapat :

a.  menyenaraikan 3 jenis kaedah
     pembiakan tumbuhan hiasan secara
     keratan batang dengan tepat.
b.  menyatakan ciri-ciri pemilihan
     keratan batang iaitu keratin kayu
     lembut / sederhana / keras dengan
     betul.
c.  menerangkan kaedah menanam
     keratan batang  ke tapak semaian
     dengan betul.Sumber P&P :
a.     Bahan maujud
b.     Carta bergambar
c.     Nota edaran
Tugasan dinilai berdasarkan :

·         Penyediaan medium semaian
·         Pemilihan bahan tanaman
·         Penyediaan keratan
·         Penyemaian

 Tumbuhan hiasan yang digunakan :
·         Jasmine Cina
·         Codieaum sp
·         Cordyline terminalis
·         Allamanda
·         Bougainvillea
·         Hibiscus rosa sinensis

Pelajar mengisi tanah dalam polibeg untuk pengubahan anak benih.

12

Pembiakan tumbuhan secara aseks.

b.     Pembiakan tumbuhan secara keratan daun


Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

a.  melakukan pembiakan tumbuhan
     hiasan melalui teknik keratan daun.
b.  menjalankan penjagaan di tapak
     semaian.
c.  mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     teknik yang betul.

Pada akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat :

a.  melakukan keratan daun dengan
     betul
b.  mengenalpasti 3 kaedah penanam-
     an
c.  menjalankan kerja penjagaan di
     tapak nursery.
d.  mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     teknik yang betul.


Sumber P&P :

a.     Bahan maujud
b.     Carta bergambar
c.     Nota edaran

Tugasan dinilai berdasarkan :

·         Penyediaan medium semaian
·         Penyediaan bahan tanaman
·         Penyemaian

Tumbuhan hiasan yang digunakan :

·         Begonia rex
·         Sansievieria
·         Bakawali

Pelajar mengisi tanah dalam polibeg untuk proses pengubahan


13

Pembiakan tumbuhan secara aseks.

c.     Pembiakan tumbuhan secara tut


Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

a.  melakukan pembiakan tumbuhan
     hiasan melalui teknik tut.
b.  menjalankan penjagaan di tapak
     semaian.
c.  mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     teknik yang betul.

Pada akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat :

a.  menamakan sekurang-kurangnya
     2 tumbuhan yang boleh dibiakkan
     secara tut.
b.  melakukan pembiakan tumbuhan
     secara tut mengikut langkah-langkah
     dan prosedur yang betul.
.


Sumber P&P :

a.     Bahan maujud
b.     White Board
c.     Lembaran kerja
d.     Buku rujukan

Tugasan dinilai :

·         Penyediaan medium
·         Pemilihan dahan
·         Proses melakukan tut

Tumbuhan hiasan yang digunakan :

·         Codieaum sp.
·         Kasidang
·         Melor
·         Santalia
·         Cempaka14


Pembiakan tumbuhan secara aseks.

d.     Pembiakan tumbuhan secara cantuman bajiSelepas mengikuti modul ini murid dapat :

a.  melakukan pembiakan tumbuhan
     hiasan melalui teknik cantuman baji.
b.  menjalankan penjagaan di tapak
     semaian.
c.  mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     teknik yang betul.Pada akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat :

a.  menyatakan kelebihan dan
     kekurangan teknik cantuman baji.
b.  melakukan teknik cantuman baji
     dengan betul.
.Sumber P&P :

a.     Bahan maujud
b.     White Board
c.     Lembaran kerja
d.     Buku rujukan

Tugasan dinilai berdasarkan :

·         Penyediaan bahan
·         Proses melakukan cantuman

Tumbuhan hiasan yang digunakan :

·         Bougainvillea sp.
·         Hibiscus rosa sinensis

Membuka balutan pita selepas 3 minggu.

15


Pembiakan tumbuhan secara aseks.

e.     Pembiakan tumbuhan secara sandinganSelepas mengikuti modul ini murid dapat :

a.  melakukan pembiakan tumbuhan
     melalui teknik cantuman sanding.
b.  menjalankan penjagaan di tapak
     semaian.
c.  mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     teknik yang betul.Pada akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat :

a.  menyatakan kelebihan dan
     kekurangan teknik cantuman
     sandingan.
b.  melakukan teknik cantuman sanding
     dengan betul.Sumber P&P :

a.     Bahan maujud
b.     Carta bergambar
c.     Lembaran kerja
d.     Buku rujukan

Tugasan dinilai berdasarkan :

·         Penyediaan bahan
·         Proses melakukan cantuman

Tumbuhan hiasan yang digunakan :
16


Pembiakan tumbuhan hiasan secara pembahagian organ tumbuhan.

a.     Pembiakan menggunakan ubi
b.     Pembiakan menggunakan rizom
c.     Pembiakan menggunakan menggunakan stalon


Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

a.  melakukan pembiakan tumbuhan
     hiasan teknik mengunakan ubi /
     rizom / stolon.
b.  menjalankan penjagaan di tapak
     semaian.
c.  mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     teknik yang betul.
Pada akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat :

a.  menyatakan kelebihan dan
     kekurangan teknik  pembiakan
     menggunakan ubi / rizom / stolon.
    
b.  melakukan teknik menggunakan ubi
     dan rizom dengan betul.Sumber P&P :

e.     Bahan maujud
f.      Carta bergambar
g.     Lembaran kerja

17
Pembiakan tumbuhan hiasan secara pembahagian organ tumbuhan.

a. Pembiakan menggunakan
     pembahagian rumpun

b. Pembiakan menggunakan
     bebawang


Selepas mengikuti modul ini murid dapat :
a.  melakukan pembiakan tumbuhan
     hiasan teknik mengunakan
     pembahagian rumpun dan
     bebawang.
b.  menjalankan penjagaan di tapak
     semaian.
c.  mengubah anak benih dari tapak
     semaian ke bekas tanaman dengan
     teknik yang betul.
Pada akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat :
a.  menyatakan kelebihan dan
     kekurangan teknik  pembiakan
     secara pembahagian rumpun dan
     bebawang.
    
b.  melakukan teknik menggunakan
     pembahagian rumpun dan
     bebawang dengan betul.

Sumber P&P :
a.     Bahan maujud
b.     Carta bergambar
c.     Lembaran kerja


18
19 & 20
MODUL 5

Bekas tanaman dan medium penanaman

MODUL 6

Penanaman dan penyenggaraan tumbuhan
Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

a.  memilih bekas tanaman mengikut
     kegunaannya.
b.  menyediakan medium penanamanSelepas mengikuti modul ini murid dapat :
a.  menanam anak benih ke dalam beg
     beg politena atau pasu  dengan cara
     yang begtul.

b.  melakukan penyenggaraan tumbuh-
     an hiasan di nurseri.Di akhir pembelajaran pelajar akan dapat :
a.  menyatakan secara lisan faktor-
     faktor  yang perlu diambilkira dalam
     membuat pemilihan bekas tanaman.
b.  menyenaraikan sekurang-kurangnya
     5 jenis bekas tanaman yang boleh
     digunakan untuk penanaman tumbu-
     han dengan betul.
c.   menyatakan sekurang-kurangnya
      satu jenis tanaman yang sesuai
      mengikut bekas tanaman yang di-
      gunakan dengan betul.
d.   melakarkan bekas tanaman yang
      sesuai mengikut kegunaan  berda-
      sarkan tanaman yang ditanam
      dengan betul tanpa bantuan guru.
e.   menyenaraikan sekurang-kurang-
      kurangnya 3 bahan untuk membuat
      medium penanaman dengan betul
      tanpa bantuan guru.
f.    membuat campuran medium
      penanaman mengikut sukatan atau
      isipadu dengan betul.
g.   membuat penanaman dalam bekas
      tanaman yang sesuai dengan
      menggunakan medium yang telah
      disediakan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran akan dapat :
a.  menyatakan sekurang-kurangnya
     3 kelebihan dan kekurangan
      menanam pokok hiasan di dalam
      beg politena atau pasu
b.   melakukan penanaman anak benih
      ke dalam beg politena atau pasu
      dengan teknik yang betul
c.   menyatakan secara lisan sekurang-
      kurangnya 5 jenis kerja penyengga-
      raan tumbuhan.
d.   melakukan kerja-kerja penyengga-
      raan kawasan, tumbuhan dan per-
      alatan dengan teratur.
e.   menyenaraikan sekurang-kurang-
      nya 8 jenis alatan yang perlu ada
      dalam nursery
f.    menyatakan sekurang-kurangnya
      3 faktor bagi tanaman yang perlu di
      buat pemasuan semula secara lisan
      dengan betul.
g.   menyatakan sekurang-kurangnya 3
      tujuan melakukan pemasuan
      semula secara lisan dengan betul.
h.   melakukan pemasuan semula
      tanaman mengikut prosedur  yang
      betul tanpa bantuan guru.21 & 22


MODUL 7

Penubuhan nurseri.

Selepas mengikuti modul ini murid akan dapat :
a.  menyenaraikan faktor yang perlu
     dipertimbangkan semasa pemilih-
     an sesuatu tapak untuk dijadikan
     nurseri.
b.  menyatakan ciri-ciri dan fungsi
     struktur asas yang perlu ada dalam
     sesebuah nurseri.
c.   menyatakan aktiviti penyenggaraan
      kawasan, tumbuhan, peralatan dan
      perkakasan yang perlu ada dalam
      sesebuah nurseri.
d.   menyediakan rekod nurseri.
Di akhir pengajaran & pembelajaran pelajar akan dapat :

a.  menyebut sekurang-kurangnya 4
     faktor penting dalam penubuhan
     nurseri dengan betul.
b.  menyatakan secara lisan sekurang-
     kurangnya 4 struktur asas yang
     terdapat di dalam nurseri.

c.  melakukan secara ringkas susun
     atur nurseri dengan betul.
d.  menyatakan secara lisan 3 jenis
     kerja penyenggaraan nurseri dengan
     tepat.
e.  menyatakan secara lisan sekurang=
     sekurangnya 5 jenis kerja  
     penyenggaraan  kawasan.
f.   menyenaraikan sekurang-kurangnya
     8 jenis alatan yang petrlu ada dalam
     nurseri.

g.  melakukan kerja-kerja penyengga-
     raan kawasan, tumbuhan dan
     peralatan dengan teratur.
h.  menyenaraikan rekod-rekod yang
     perlu ada di nurseri.
    

23-30

MODUL 11

Membina Landskap Kejur

Modul ini membolehkan pelajar:

a.  mengenalpasti alatan dan bahan
     untuk membina simenferro.
b.  menghasilkan lakaran projek
     simenferro.
c.  membina simenferro mengikut
     lakaran.


Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat :

a. menghuraikan proses pembinaan
    simenferro
b. menyatakan 3 bahan asas dalam
    pembinaan simenferro
c. menyatakan 3 alatan yang sering
    digunakan untuk membina simen-
    ferro.


Aktiviti :

Membina struktur
simenferro seperti bangku,  meja, cendawan
batu, tong sampah, kolam dan lain-lain yang bersesuaian.
29

MODUL 12

Peyenggaran Kawasan Landskap

Unit 12.1
Pembajaan
U nit 12.2
Pemangkasan

Unit 10.3
Pengawalan perosak dan penyakit.Modul ini membolehkan pelajar:

i.    mengenalpasti komponen  @
      peralatan yang sesuai digunakan
      dalam proses penyenggaraan.

ii.   melakukan kerja penyenggaraan
      kawasan landskap.Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat :

i.    menyatakan 3 langkah kerja bagi
      3 kaedah pembajaan

ii.   menyatakan 4 daripada 8 tujuan
      pemangkasan


iii. mengenalpasti tanda serangan
     perosak dan symptom penyakit
     tumbuhan di kawasan landskap.


Aktiviti :

Menjalankan aktiviti membaja, memangkas, menyiram, merumput,menggembur dan meracun.


32


32


33

MODUL13

Pengurusan Dan KeusahawananUnit 13.1
Pengurusan di tempat kerja

Unit 13.2
Komunikasi

Unit 13-3
Keusahawanan


Modul ini membolehkan pelajar :

a.  menghasilkan jadual kerja mengikut
     jangka masa yang ditetapkan untuk
     sesuatu projek.

b.  mengenalpasti stok, kualiti dan
     kuantiti yang perlu dibeli untuk
     sesuatu projek.
c.  merekod dan menyimpan stok

     secara teratur dan sistematik.
d.  mengenalpasti etika dan budaya
     kerja yang baik.
e.  menyenaraikan undang-undang
     yang berkaitan dengan pekerjaan.
f.   menyatakan peranan bidang
     landskap terhadap pemeliharaan
     pemuliharan alam sekitar.
g.  menerangkan maksud komunikasi.
     berkesan.
h.  menyenaraikan langkah-langkah
     membuat keputusan.


Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat :

a.  menyatakan 3 daripada 6 panduan
     pengurusan.

b.  membezakan antara stok gerak
     pantas dengan stok gerak lambat.


c.  menyatakan tujuan rancangan
     perniagaan.

Aktiviti :

Menghasilkan Folio
Landskap dan nurseriRANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
LANDSKAP DAN NURSERI
TINGKATAN 5

MINGGU


TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN


OBJEKTIF/KEMAHIRAN

HASIL YANG DIHASRATKAN

CATATAN

2&3

MODUL 8 :

Pengenalan Landskap

a. Jenis nurseri


Selepas mengikuti modul ini murid dapat :
i.   menyatakan jenis maksud landskap
     dan beberapa istilah landskap.
ii.  mengenalpasti jenis landskap lembut
     dan kejur.
Iii  menyatakan faktor pemilihan
     tumbuhan dalam bidang landskap.
iv. membincangkan hubungan landskap
     dengan alam sekitar.


Di akhir P&P pelajar akan dapat :

i.   menyatakan 2 daripada 4 elemen
     dalam landskap.

ii.  melakar 2 bentuk tumbuhan
     landskap.

iii. menyenarai 3 daripada 5 fungsi
     fizikal tumbuhan landskap.


Aktiviti :

Mengenalpasti bentuk tumbuhan di kawasan landskap.

4


5 & 66 & 7


8 & 16
17 & 1819 & 20


2122


MODUL 9 :

Proses mereka bentuk landskap,

Unit 9.1
Asas lukisan pelan landskap.

Unit 9.2
Inventori dan analisis tapak


Unit 9.3
Konsep reka bentuk landskap

Unit 9.4
Pelan induk reka bentuk landskap

MODUL 10 ;

Pelaksanaan Landskap Lembut.

Unit 10.1
Penanaman pokok naungan @ palma

Unit 10.2
Penanaman tumbuhan renek

Unit 10.3
Penanaman tumbuhan penutup bumi

Unit 10.4
Penanaman rumput turf

Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

i.   memahami pelan-pelan landskap


ii.  melakukan inventori dan analisis
     kawasan yang akan dibuat reka
     bentuk.

iii. menggunakan prinsip-prinsip reka
     bentuk untuk membentuk konsep
     reka bentuk  landskap.

iv. menghasilkan pelan induk landskap
     di kawasan yang dipilih.

v.  membuat model berasaskan pelan 
     induk landskap.Selepas mengikuti modul ini murid dapat :

i.    memahami proses penanaman
      tumbuhan landskap

ii.   menanam pokok naungan @
      palma
iii.  menanam tumbuhan renek di tapak
      landskap.

iv.  menanam tumbuhan penutup bumi
      di tapak landskap.

v.   menanam rumput turf di tapak
      landskapDi akhir P&P pelajar akan dapat :

i.   menyatakan 5 daripada 10 alatan
     asas lukisan grafik.

ii.  menyenaraikan 4 daripada 7 perkara
     yang perlu ada dalam kotak tajuk
     pada pelan,

iii. melakarkan 2 simbol bagi setiap
     jenis symbol.

iv. menghasilkan 5 jenis pelan landskap


Di akhir P&P pelajar akan dapat :

i.    menyatakan saiz lubang
      penanaman bagi pokok palma dan
      tumbuhan renek.

ii.   menyebut nisbah campuran tanah
      untuk lubang penanaman dan
      rumput turf.

iii.  menghuraikan proses pelaksanaan
      landskap lembut.


Aktiviti :

i.    melakarkan simbol-
      simbol landskap.

ii.   membina pelan asas,
      inventori & analisis
      serta pelan buih.

iii.  melukis pelan konsep
      konsep dan pelan
      induk.

iv.  membina model
      kawasan landskap.
     Aktiviti :

i.   menyediakan tapak
     penanaman.

ii.  membina lubang &
     & batas penanaman.

iii. membuat campuran
     tanah

iv.  menanam tumbuhan.

v.  membuat sungkupan
     dan sokongan.


23


24


25

MODUL 12

Penyenggaran Kawasan Landskap

Unit 12.1
Pembajaan

U nit 12.2
Pemangkasan

Unit 10.3
Pengawalan perosak dan penyakit.Modul ini membolehkan pelajar:

i.    mengenalpasti komponen  @
      peralatan yang sesuai digunakan
      dalam proses penyenggaraan.

ii.   melakukan kerja penyenggaraan
      kawasan landskap.Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat :

i.    menyatakan 3 langkah kerja bagi
      3 kaedah pembajaan

ii.   menyatakan 4 daripada 8 tujuan
      pemangkasan


iii. mengenalpasti tanda serangan
     perosak dan symptom penyakit
     tumbuhan di kawasan landskap.29


26


27


28MODUL13

Pengurusan Dan Keusahawanan

Unit 13.1
Pengurusan di tempat kerja

Unit 13.2
Komunikasi

Unit 13-3
Keusahawanan


Modul ini membolehkan pelajar :

a.  menghasilkan jadual kerja mengikut
     jangka masa yang ditetapkan untuk
     sesuatu projek.
b.  mengenalpasti stok, kualiti dan
     kuantiti yang perlu dibeli untuk
     sesuatu projek.
c.  merekod dan menyimpan stok

     secara teratur dan sistematik.
d.  mengenalpasti etika dan budaya
     kerja yang baik.
e.  menyenaraikan undang-undang
     yang berkaitan dengan pekerjaan.
f.   menyatakan peranan bidang
     landskap terhadap pemeliharaan
     pemuliharan alam sekitar.

f.    menerangkan maksud komunikasi.
g.  menyatakan jenis-jenis komunikasi
h.  mengenalpasti cara berunding yang
     berkesan.
i.   menyenaraikan langkah-langkah
     membuat keputusan.Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat :

a.  menyatakan 3 daripada 6 panduan
     pengurusan.

b.  membezakan antara stok gerak
     pantas dengan stok gerak lambat.


c.  menyatakan tujuan rancangan
     perniagaan.

Aktiviti :

Menghasilkan folio landskap dan nurseri.

No comments:

Post a Comment